Územní organizace Svazu diabetiků Karlovy Vary – přehled o činnosti

Územní organizace Svazu diabetiků je nezisková organizace,která je součástí celorepublikového Svazu diabetiků ČR a v Karlových Varech je činná od r. 1993.

Za uplynulé období plnila úkoly vytyčené Ústředím svazu, zejména vzdělávací akce pro diabetiky i širší veřejnost,organizovala pravidelně Den zdraví pro veřejnost, věnovala se pohybovým aktivitám pro diabetiky a pořádala rekondiční pobyty
ve spolupráci s lékařem,zdravotní a rehabilitační sestrou.

V průběhu roku 2022 z důvodu onemocnění členů výboru nebyla včas podána žádost o dotace Magistrátu města, který pravidelně přispívá na provoz organizace. Přesto své aktivity plnil spolek nadále alespoň z příspěvku Ústředí Svazu diabetiků, jehož je členem. Pokračovaly pravidelné informační schůzky pravidelné cvičení, příspěvky na kulturní a rehabilitační akce,poukazy na individuální rehabilitace.

Svoji současnoužádost o dotaci z prostředků Magistrátu K.Vary zdůvodňuje výbor organizace potřebou rozšířit aktivity směrované nejen pro diabetiky ale pro širokou veřejnost,která je ohrožena civilizačnímu chorobami.

Aktivity se týkají spoluúčasti na odhalování skrytých forem onemocnění měření biologických parametrů, zajišťování přednáškové činnosti, cvičení, plavání a realizace edukačně rekondičních pobytů.

Onemocnění diabetem celosvětově i v našem regionu stoupá a mimo to je v populaci
určité procento skrytých forem onemocnění,které se často objevují až ve stadiu pokročilých komplikací.

Těmto komplikacím je třeba předcházet a to je mimo jiné současným cílem územní
organizace SD v Karlových Varech.

V Karlových Varech 18.11.2023 za výbor ÚO SD Karlovy Vary Zdenka Krejsová, předsedkyně

Členská schůze – 30.11.2023

Pro stálou informovanost svolává výbor pravidelnou členskou schůzi na 30.11.2023 v 16 hodin do sekretariátu Diacentra I.P.Pavlova 32. Jsou vítáni i rodinní příslušníci a nečlenové spolku.