Prvotní příznaky cukrovky 2. typu lze pozorovat až 20 let před propuknutím nemoci

Zdroj: novinky.cz

Cukrovka 2. typu je nebezpečné onemocnění, které postihuje častěji starší osoby a jedince s nadváhou či obezitou. O cukrovce hovoříme v okamžiku, kdy hladina krevního cukru přesáhne hodnotu 7 mmol/litr krve. Prvotní příznaky, které mohou poukazovat na možné budoucí propuknutí nemoci, se přitom dají podle nové japonské studie pozorovat mnohem dříve, než si vědci dříve mysleli.

Zvyšující se hladina krevního cukru a rezistence na inzulín mohou být zaznamenávány i mnoho let předtím, než se u potenciálního pacienta vůbec rozvine i tzv. prediabetes (stav, který se cukrovce v mnohém podobá, ale o nemoc jako takovou ještě nejde), tedy stav často předcházející cukrovce 2. typu, uvádějí japonští odborníci ve své poslední studii. Možnost, jak rozvoj této nemoci v budoucnu zcela zastavit, tak mají lidé mnohem dříve, než si vůbec myslí, uvádí BBC.

Studie, která se konala v rozmezí let 2005 až 2016, zkoumala u 27 000 zdravých lidí jednak indexy tělesné hmotnosti (tzv. BMI), také hladinu cukru v krvi nalačno a citlivost na inzulín (inzulínová rezistence nastává, když buňky v těle nereagují správně na hormon inzulín). Dobrovolníci byli ve věkovém rozmezí 30 až 50 let a většinu tvořili muži.

Odborníci je sledovali do doby, než u nich nastal tzv. prediabetes (vyznačuje se vyšší hladinou cukru v krvi, než je běžné), nebo do konce roku 2016 – podle toho, co nastalo dříve.

Čím dříve, tím lépe
V průběhu studie bylo diagnostikováno 1067 nových případů cukrovky. U těchto lidí vědci již přitom deset let předtím zjistili výrazně zvýšené hodnoty krevního cukru i BMI. Podobné to bylo u lidí, u kterých se rozvinul „pouze” prediabetes. I u nich byly zhruba deset let předtím sledovány podobné příznaky, i když s nižšími hodnotami.

A jelikož většina lidí, kteří onemocní cukrovkou, projdou i dřívější fází prediabetu, odborníci z toho usuzují, že prvotní příznaky nebezpečí nemoci mohou být zaznamenány již dvacet let před možným vypuknutím nemoci.

„Jelikož se prevence u lidí s prediabetem zdá být z dlouhodobého hlediska méně úspěšná, bylo by vhodnější se zaměřit z hlediska prevence ještě na dobu předtím a zabránit plnohodnotnému propuknutí nemoci,” uvedl vedoucí studie Hirojuki Sagesaka z Aizawa Hospital v japonském městě Macumoto.