Prevence diabetu

Nejvíce se pro diabetika dá udělat když diabetikem ještě není. prof.Milan Kvapil

Podle standart diabetologické společnosti je nemocný diabetikem pokud jeho glykemie nalačno dosáhne 7 mmol/l. Ve skutečnosti ale diabetes vzniká již mnohem dříve, než si vyšetřující i pacient obvykle připouští.

V průběhu života dochází postupně ke snížení produkce inzulinu a na produkovaný inzulin vzniká špatná odpověď organizmu tak zvaná inzulinová rezistence.

V té době již vznikají v organizmu změny zejména na kardiovaskulárním aparátu.Na nedostatečnou citlivost k vlastnímu inzulinu organizmus reaguje zvyšováním sekrece tohoto hormonu a pak se teprve začíná zvyšovat hladina krevního cukru, glykemie. Současně s tím se odehrávají i změny v metabolizmu lipidových substancí, stoupá hladina cholesterolu a dalších lipidových parametrů zejména triglyceridů.

Spolu s hodnotami krevního tlaku tak vzniká riziko rozvoje cévních a dalších komplikací diabetu. To je důvodem nutné prevence následných komplikací a rozvoje onemocnění. Včasným vyšetřením hodnot jednotlivých ukazatelů lze skryté onemocnění odhalit včas. Z těchto skutečností vychází naše organizace Svaz diabetiků pobočný spolek Karlovy Vary a v pravidelných intervalech nabízí všem místním občanům preventivní vyšetření uvedených parametrů.

Sledujte proto informace na našem webu a dozvíte se čas a místo dalších preventivních akcí. MUDr. Zdenka Krejsová