PF 2021

Vážení a milí přátelé, obracím se na vás v této předvánoční, ale neveselé době, abych se ohlédla za letošním rokem, který nám bohužel dal více starostí než radostí, pro některé dokonce více smutku než veselosti.

Vzhledem k nešťastné epidemii Covid19 jsme nemohli uskutečnit řadu našich setkání, sportovních ani kulturních aktivit. Pouze malou náplastí je několik ochranných prostředků, které jsme získali pro vás z pomocných zdrojů. Členky našeho výboru, paní Plachá a paní Dvorská se postaraly o jejich zajištění a současně vyřizovaly všechny nutné administrativní úkoly potřebné pro nepřetržitý chod našeho Diacentra.

Mrzí nás, že jsme se s vámi nemohli setkat, i když pravidelné čtvrtky jednou v měsíci se konaly podle plánu. Chtěla bych věřit, že tuto pro nás všechny tak náročnou dobu všichni ve zdraví přečkáme, pokud budeme dodržovat všechna ochranná opatření. Přeji vám proto klidné, šťastné a hlavně zdravé vánoce. Ať nový rok 2021 je lepší než ten minulý, abychom se mohli sejít a společným setkáním zapomenout všechno co nás dosud trápilo a asi ještě bude trápit. Společné setkání je to,co nám nyní chybí, a tak si přejme, abychom se vdohledné budoucnosti, opět mohli setkávat.Opatrujte se všichni a užívejte si všeho, co nám zatím společnost dopřává. Buďme střídmí v jídle, pohybujme se na čerstvém vzduchu, chraňme sepřed vnějšími škodlivými vlivy a nezapomínejme na životní optimizmus, bez kterého bychom toto náročné období nezvládli.

Vaše MUDr Zdenka Krejsová
Karlovy Vary 19. 12. 2020