Mezinárodní federace pro léčbu diabetu stanovila 14. listopad Světovým dnem diabetu

K tomuto datu je směrovaná kampaň zaměřená na rozšíření znalostí o problematice diabetu,který je v současnosti považován za světovou epidemii.Statistický úřad zveřejnil,že v letošním roce dosáhl počet diabetiků v České republice 1 milionu.

Tento počet zahrnuje převážně diabetiky 2.typu, kteří mají větší sklon k rozvoji komplikací,především kardiovaskulárních/ srdečních ,mozkových a cévních/ Jelikož počátek tohoto onemocnění vzniká již mnoho let dříve,je na místě pravidelně sledovat možné rizikové faktory,které pak k manifestaci vlastního onemocnění vedou.Jsou to zejména obezita,vysoký krevní tlak,ale i nedostatečný pohybový režim, špatné stravovací návyky a kouření.

Za tím účelem je třeba veřejnost s uvedenými riziky seznamovat a podrobovat se i pravidelným lékařským vyšetřením,zejména vyšetření hladiny krevního cukru a tukových metabolitů,cholesterolu.

Svaz diabetiků pobočný spolek Karlovy Vary pořádá pravidelné akce 2x do roka pod názvem Den zdraví,kdy ve spolupráci se zdravotnickým týmem nabízí veřejnosti tato vyšetření. Poslední s těchto akcí proběhla 6. listopadu 2018 na poliklinice nám. DrHorákové v Karlových Varech.

Akce pod záštitou Magistrátu města se setkala s příznivou odezvou,bylo změřeno 125 jedinců a u 15% byly zaregistrovány poruchy měřených parametrů,které nebyly dosud účastníkům známé. Obdobné akce ke Světovému dni diabetu probíhají ve všech krajských městech. K politování je třeba ale konstatovat,že věkový průměr vyšetřovaných se pohybuje spíše ve vyšších dekádách. Mladí lidé a občané středního věku pravděpodobně čekají až je postihnou hrozící komplikace,kdy boj s nimi už mnohdy bude problematický.

Svaz diabetiků K.Vary poskytuje svým členům ale i širší veřejnosti možné vyšetření každý druhý čtvrtek v měsíci od 15 – 16 hodin,zajišťuje i možnost rozšíření znalostí o diabetu a podporu pohybové i kulturní aktivity..