Dne 14.2.2019 proběhla členská schůze

Dne 14.2.2019 proběhla členská schůze naší organizace.Byli jste seznámeni s dosavadní činností a zároveň i s určitými výhodami,které jako členové svazu můžete využívat.

Pravidelné měření hodnoty krevního cukru by se mělo stát běžnou činností,kdysi budete sami kontrolovat stav Vašeho onemocnění a podle výsledků případně korigovat různé odchylky od pravidelné životosprávy. Diacetrum má pro vás k dispozici zdarma glukometry a podle závažnosti onemocnění nám vaše pojišťovna proplatí i testační proužky k vyšetření. V Diacentru je pro vás k dispozici každý druhý čtvrtek v měsíci paní Anička Dvorská.
Jako členové svazu máte nárok i na vstupenky do plaveckého bazénu ve výši 30 Kč 4x do měsíce na 1 hodnu.

Zájemci o kulturu mohou získat příspěvek na kulturní akce 2x ročně ve výší 250 kč po předložení vstupenky na konanou akci. Budete li mít zájem v měsíci červnu se opět uskuteční víkendová rekondice na Perninku, která byla dosavadními absolventy velmi kladně hodnocená.

Příspěvěk činí 500 Kč na účastníka při doplatku 500 Kč. Každý týden probíhá v centru rehabilitační cvičení,zájemci se mohou přihlásit u rehabilitační sestry Naďi Jirkovské. V květnu t.r. proběhne opět Den pro zdraví na poliklinice Dr-M-Horákové,o přesném termínu budete včas informování. Přihlášky do organizace můžete podat každý druhý čtvrtek v měsíc V Diacentru ul I.P.. Pavlova 32 v 15 -16 hod.

Uvítáme vaše další návrhy k rozšíření aktivity našich členů a upevnění vzájemné spolupráce.

Za výbor organizace MUDr Zdenka Krejsová