Co si přát do roku 2019?

Společným úsilím bojovat proti společnému nepříteli.

Organizace vám umožňuje častá setkání za účelem společné zábavy a získávání nových vědomostí, finanční výhody při kulturních a sportovních akcích, pro zájemce edukační a rekondiční pobyty,výlety a další zájmovou činnost.

Nezapomeňte, že diabetiků ve světě přibývá a nikdo z vašich známých si nemůže být jistý, že se skryté onemocnění kdykoliv ne projeví. Buďte aktivní ve svém okolí a získejte další členy pro společné akce.

Výbor organizace vám všem přeje krásné vánoční svátky,hodně zdraví a sportovního elánu do příštího roku 2019.

Zdenka Krejsová